SUBORDİNATİON

Dilbilgisi Açıklamaları


SUBORDINATION

1. TANIM

İngilizcede ve Türkçede tümceler birbirlerine basit bağlaçlarla bağlanabildikleri gibi, çeşitli tamlamalar yapılarak da bağlanabilirler. Bu yapılar İngilizcede Clause Sentence, Super Structure gibi adlar alır.

Ana fikri taşıyan ve mutlaka tam bir yargı oluşturan tümceye “Baş / Ana Tümce” (= Main Clause), her türden diğer bileşene ise “İkincil / Yan Tümce” (= Secondary / Subordinate Clause) denilmektedir.

When I met him, he was in the army.

      Yan tümce     Ana tümce

2. ÇEVİRİ İŞLEMİ

Tümce içindeki görevleri “özne” [1] ya da “nesne” [2] yerine geçmek olduğunda ikincil tümceler basit tümce yapısının özne ya da nesneleri olarak kabul edilebilir ve Türkçeye rahatlıkla aktarılabilirler. Relative Clause ve Noun Clause bu tür yapılardır.

The sentence (that) I am reading is a complex clause sentence. [1] (Relative Clause)

They say that it is easy to make a noun clause. [2] (Noun Clause)

Comparison Clause ve Adverbial Clause yapılarda ise bir tümcecik / yan tümce + ana tümce durumu söz konusudur ve çeviri işlemini de buna göre yapmak gerekecektir. Bu durum biri Noun Clause [1] diğeri ise Adverbial Clause [2] olan iki tümcenin çevirisi ile açıklanırsa:

Tom claims that the a child stole his vallet. [1]

tümcesinde,

Tom claims (that) a child stole his vallet.

şeklinde bir yapı mevcuttur.

İngilizce bir basit tümce (S + V + O) Türkçeye S + O + V (Ö+ N+ Y) şeklinde aktarılabileceğine göre, önce kendi içinde bir basit tümce yapısı taşıyan “nesne” Türkçeye çevrilirse:

.. (that ) a child stole his vallet.

.. bir çocuğuncüzdanını çaldığını

Bu nesne tüm tümceye eklendiğinde,

Tom claims that a child stole his vallet.

Tombir çocuğun cüzdanını çaldığını iddia ediyor

çevirisi ortaya çıkacaktır.

Oysa bir adverbial clause olan

Because he was late, he missed the bus.

tümcesi incelendiğinde ise,

Because he was late,  he missed the bus

  Yan tümce                Ana tümce

yapısı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da çeviri işlemi,

Because he was late, he missed the bus.

(O) geç kaldığı için (o) otobüsü kaçırdı.

şeklinde olacaktır.
 
 


PDF DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ