Sınav Davranışı ve Sınav Taktikleri

Sınav Davranışı ve Sınav Taktikleri

Sınav Tekniğinizi Gözden Geçirin!

Bildiklerinizi, test tekniği çerçevesinde ifade edebilmeniz ve başarılı olabilmeniz geçerli ve uygulanabilir bir sınav tekniği ile olasıdır.

Çözüme Hangi Testten Başlamalısınız?

Sınavda çözüme şu testten başlanmalıdır diye kesin bir kural yoktur. Bu, bireyden bireye farklılık gösterir. En iyi yöntemi siz, yıl içinde uygulanan ya da uyguladığınız deneme sınavlarından edindiğiniz tecrübelerinizle kazanacaksınız. Ancak genel bir kural olarak yanıtlamaya en başarılı olunan test takımından başlanması, öğrencinin sınavın başındaki başaramama kaygısını büyük ölçüde azaltacağından, bir yöntem olarak önerilebilir. Öğrencinin, daha sınavın başında başarılı olduğu arka arkaya çözebildiği sorularla karşılaşması, onun moralini düzeltecek ve motivasyonunu büyük ölçüde artıracaktır.
Sınavlarda yanıtlamak zorunda olduğunuz testlerde önce, bir okuyuşta(1. tur) anlayabileceğiniz ve çözümü kolay soruların yapılması, zor ve karmaşık görünümlü soruların daha sonraya(2. tur) bırakılmasına “turlama tekniği” diyoruz. Sınavlarda sorulan soruların zorluk derecelerine baktığımızda şöyle bir dağılım görüyoruz.
Bu dağılıma baktığımızda sınavlarda turlama tekniğini kullanan bir öğrencinin ilk turda, soruların % 70’ine ulaşabileceğini görüyoruz. Bu şekilde öğrenci iyi bir puan elde edebilecektir. Ayrıca zor ve karmaşık gibi görünen sorularla zaman harcamadığı için ikinci tura zaman bırakmış olacaktır. Şimdi 2. tura geçecek, sınavın yaklaşık % 30’unu oluşturan zor ve çok zor görünümlü veya ilk turda boş bıraktığı sorulara bakarak puanını yükseltme yönünde katkı sağlayacaktır. Eğer böyle yapmasaydı, zor sorularla ya da ilk bakışta çözemediği sorularla gereksiz zaman harcayarak, zamanının büyük bölümünü geçirdiği halde soruların pek azını çözebildiğini görecekti. Bu ise mutlak bir başarısızlığın istediği puana ulaşamamanın nedeni olacaktı.

Unutmayınız; aynı test içerisinde çok zor ve çok kolay soruların size getireceği puan değeri aynıdır.
Soru çözümünde kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise “seçenek eleme” yöntemidir. Özellikle Türkçe ve Sosyal Bilimler gibi işlem gerektirmeyen sorularda bir bakışta doğru seçeneği bulamıyorsanız, önce hangi seçeneklerin doğru yanıt olacağını belirleyiniz. Beş seçenekli bir soruda, ilk bakışta en az iki seçeneğin doğru yanıt olmayacağını anlayabilmelisiniz. Geriye kalan üç seçenek üzerinde düşünerek doğru yanıtı bulmanız daha kolay olacaktır.

Sınavlarda Zamanınız Neden Yetişmiyor?

Sınavda iyi bir zamanlama, ancak turlama tekniğinin düzenli biçimde kullanımıyla sağlanabilir. Sınavda zamanınızı yetiştiremeyişinizin en önemli nedeni soruları önünüze gelen sırayla çözmeye çalışmanızdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu son derece yanlış bir tutumdur. Bundan ısrarla kaçınmalısınız.
Örneğin sayısal öğrencisiniz ve tercihleriniz sayısal puana yönelik olacak. Soruları yanıtlamaya Sayısal bir testten başladınız. Sayısal testlerin puanınıza katkısının en fazla olacağını süşünüyorsunuz ve bu testlere ağırlık veriyorsunuz. Bunda da haklısınız. Ancak zamanınızın çoğunu zor ve karmaşık sorulara ayırarak sadece bu testten az sayıda çözüm yapacağınıza, ağırlığı ikinci derece olan Türkçe veya sosyal testlerinden daha kolay ve çok sayıda soru çözmeniz sizin yararınıza olacaktır. Aynı şekilde sayısal testlerin zor soruları ile zaman kaybetmektense Türkçe, sosyal testlerinin kolay sorularını yaparak puanınızı hızla artırabilirsiniz. Ayrıca bu yöntemle her teste yeterli zaman ayırabilir, puan değeri az diye bazı testlere zaman ayırmama gibi son derece yanlış ve tehlikeli bir tutumun da önüne geçmiş olursunuz.

Hangi Teste Ne Kadar Süre Ayrılmalıdır?

Bu durum bireyden bireye farklılık gösterir. Bu bakımdan bir teste şu kadar zaman ayırmalısınız diye bir öneride bulunmak yanlıştır. Temel ilke, her teste yeterli zamanı ayırmaktır. Bu da sınav öncesi yapılan çalışmalar ve sınav sırasında uygulamanız önerilen turlama tekniğinin kullanılması ile olasıdır.
Puan değeri açısından yüksek olan teste çok zaman ayırıp diğer testlere az zaman ayırmak ya da hiç zaman ayırmamak son derece yanlış bir tutumdur. Puan değeri yüksek olan testteki zor bir soruya ayıracağınız beş dakika yerine puan değeri daha az olan testten 2-3 soruya zaman ayırıp çözmeniz daha akıllı ve doğru bir yoldur.
Yanlışlarınız Neden Fazla? Yanlışlarınızın çok oluşunun en önemli nedeni soruyu tam okumamak veya soruya kolay gözüyle bakıp hızlı çözmektir. Soru kökü okunduktan sonra soru cümlesinde neyin sorulduğu tam olarak anlaşılmadan seçeneklere geçilmekte bu da sizleri yanlışlığa götürmektedir.
Daha çok, yoruma dayalı sorularda olumsuz ifadeler ya da ‘en çok’ ‘en önemli’ gibi pekiştireçler kullanılmıştır. Burada amaç, bilginin tersine çevrilerek kullanılmasını ve doğru olabilecekler içinde en doğru olanını seçmenizi sağlamaktır.Eğer siz, soru cümlesini tam olarak okumazsanız doğru sandığınız seçeneği işaretler ve doğru yaptığınızı sanırsınız. Oysa seçenekler içinde var olan doğrulardan en önemlisini seçmeniz istenmiştir.
Testteki her soruyu mutlaka okumalı, soru cümlesinde neyin sorulduğunu net olarak anlamalısınız. Zamanı yetiştirememek kaygısıyla soruları üstünkörü okuyarak yanıtlamanız sizleri, daha büyük bir tehlikeye itmektedir.
Sonradan yapılabilen soruların sınavda boş bırakılmasının temel nedeni de soruyu ve seçenekleri tam okumamaktan kaynaklanıyor. Bir sorunun zor veya kolaylığı, onun uzunluk ve kısalığıyla ilgili değildir. Çoğu kez uzun ve karmaşık görünen sorular, daha kısa yazılmış sorulardan kolay olmaktadır. O halde uzun ve karmaşık görünen soruları hiç okumamak veya “nasıl olsa çözemem” kaygısıyla yarım bırakmak doğru değildir. Yukarıda da değindiğimiz gibi soru cümlesi ve seçenekler mutlaka okunmalı, soruda neyin sorulduğu tam olarak anlaşılmalıdır.
Sınav başarınız, çalışmalarınız yanı sıra bilginizi iyi bir sınav performansıyla sınav ortamına aktarabilmektir, bu konuda yapacağınız uygulamalar sizi istediğiniz başarıya ulaştıracaktır