DGS MATEMATİK KONU DAĞILIMI

1-) Temel Kavramlar (Sayılar)
2-) Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
3-) Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
4-) Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
5-) Bölme ve Bölünebilme Kuralları
6-) Faktöriyel
7-) Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
8 – ) Taban Aritmetiği
9-) Denklem Çözme
10-) Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
11-) Mutlak Değer
12-) Üslü Sayılar
13-) Kareköklü Sayılar
14-) Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
15-) Oran Orantı
16-) Sayı Problemleri
17-) Kesir Problemleri
18-) Sayfa Problemleri
19-) Saat Problemleri
20-) Yaş Problemleri
21-) Yüzde Problemleri
22-) Kar ve Zarar Problemleri
23-) Faiz Problemleri
24-) Karışım Problemleri
25-) Hız Hareket Problemleri
26-) İşçi ve Havuz Problemleri
27-) Kümeler
28-) Fonksiyonlar
29-) İşlem
30-) Modüler Aritmetik
31-) Permütasyon
32-) Kombinasyon
33-) Olasılık
34-) Sayısal Mantık