KPSS ORTAÖĞRETİM VATANDAŞLIK KONU DAĞILIMI

  • Hukukun Temel Kavramları
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdare Hukuku
  • Uluslararası Kuruluşlar Ve Güncel Olaylar
  • T.C. Anayasası