DGS MATEMATİK KONU DAĞILIMI

1. Temel Kavramlar (Sayılar)
2. Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
3. Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
4. Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
5. Bölme ve Bölünebilme Kuralları
6. Faktöriyel
7. Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
8. Taban Aritmetiği
9. Denklem Çözme
10. Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
11. Mutlak Değer
12. Üslü Sayılar
13. Kareköklü Sayılar
14. Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
15. Oran Orantı
16. Sayı Problemleri
17. Kesir Problemleri
18. Sayfa Problemleri
19. Saat Problemleri
20. Yaş Problemleri
21. Yüzde Problemleri
22. Kar ve Zarar Problemleri
23. Faiz Problemleri
24. Karışım Problemleri
25. Hız Hareket Problemleri
26. İşçi ve Havuz Problemleri
27. Kümeler
28. Fonksiyonlar
29. İşlem
30. Modüler Aritmetik
31. Permütasyon
32. Kombinasyon
33. Olasılık
34. Sayısal Mantık