Başarının Sırrı

Başarı genel bir kavramdır başarının alanları içerisinde ders başarısı üzerinde duracağız. Başarılı bir insan demek hangi alanda sorusunu beraberinde getirmelidir. Okulda mı, işinde mi, İletişim becerilerinde mi, müzikte mi, yazıda mı? Bu sorulardan da anlaşıldığı gibi başarıyı sadece ders başarısı olarak görmek, ele almak, sürekli başarıyı getireceğini düşünmek, iyimserlikten öte bir şey değildir. Başarıda başarısızlık gibidir alışkanlık haline getirilebilir fakat özünde böyle bir özelliği yoktur.

“Başarısızlık bir deneyimdir, kalıcı bir durum değildir.”

 1. Bir işte başarısızlığın önemli nedenleri; genellikle heyecan ve olumsuz düşüncelerin getirisi gerginlik halidir. Başarılı olmak isteyen bir öğrenci, heyecan ile ilgili problemlerini, aşırıya kaçmayacak şekilde düzene koyar veya problemlerini incelerken yardım ister.
 2. Başarısızlığın önemli bir nedeni de dikkatin sık dağılması ve çalışmaların olmadık zamanda kesilmesidir. Verimini artırmada samimi olan öğrenci dikkati dağıtıcı, çalışmayı bölücü engellerden uzak kalmaya özen gösterir, önce samimi olarak istediğini unutmaz.
 3. Başarı için alternatifli bir yaşamı seçmelisiniz. Bu alternatifli yaşamda sosyal yönünüz, iletişim kuran yönünüz, okuyan, izleyen, soru soran yönleriniz de olmalı. Sadece dersler üzerine kurulu bir yaşam da cılız güçsüz, yalnız kalabilirsiniz.

Derslerinde Başarılı Olmak İsteyen…

 1. Zamanını planlar, Gerçekçi bir biçimde ama belli bir oranda esnek bir “günlük çalışma programı” uygular.
 2. Her gün aynı dersi aynı saat ve aynı yerde çalışır.
 3. Çalışmaya oturunca şunla, bununla oyalanmaz, hemen çalışmaya başlar.
 4. Çalışmaya başladığı zaman gerekli araç ve gereçler elinin altındadır. Yanında bir not defteri bulundurmayı alışkanlık hâline getirmiştir.
 5. Doğru kaynağı doğru metotlarla okumak başarının ön şartlarındandır.
 6. Dudaklarıyla değil gözleriyle ve kafasıyla okur. Hece hece, kelime kelime değil, cümle cümle okur. Okuduğunu düşünüp, organize eder.
 7. Bir kitap ya da konuyu okumaya başlamadan önce, daima bir tarama yapar. Yazının genel planını ve ana noktalarını bulur. Başlıkları soru cümlesi şekline çevirir, cevaplarını arar.
 8. Kitap ve yazıyı özetlemek için kullanılmış olan grafikleri, tabloları, formülleri ve benzeri araçları kesin olarak anlamaya çalışır.
 9. Teknik terimleri atlamaz. Anlamlarını bulur. Bu tür kavramların konunun anlaşılmasında anahtar rol oynadığının farkındadır.

Dikkat:

 • Senin için en verimli olan saatleri kolayca anlayabileceğin derslere ayırma.
 • Verimli saatlerini, zorlandığın konulara ve acil olanlara ayırman gerekir.
 • Aynı türden dersleri art arda çalışmak yerine, örneğin, bir işlem dersinden sonra okuyarak çalışabileceğin bir derse geçmelisin. Böylece beynin ilgili bölümünü dinlendirmiş, verimini arttırmış olursunuz.
 • Saatlerce aynı derse çalışmak verimi düşürür.

Okuyarak Ders Çalışacaksanız

 • Okunacak bölümü ana ve alt başlıklarıyla KUŞBAKIŞI gözden geçir,
 • TARA!
 • Ana ve alt başlıkları zihinden soru cümlelerine çevir,
 • İlk üniteyi (ilk alt başlık altındakileri) OKU!
 • Parçayı zihinden anlat, önemli kavram ve fikirleri TEKRARLA!
 • İkinci alt başlık altındakileri OKU!, önemli kavram ve fikirleri yeniden TEKRARLA!
 • Bütün bölümler bitince kitabı kapat!
 • Bütün okunan kısımların: Ana fikirleri, Temel Kavramları, Terimleri, Konuların birbirlerine bağlanışlarını TEKRARLA!
 • Hatırlanmayan ve gereken kısımları tekrar OKU!

MERAK, ÖĞRENMENİN KAPILARINI AÇAR

Bir konuya duyduğunuz MERAK öğrenmenizi kolaylaştırır. MERAK, ilgi ve sevgi ile konunun üzerine gitmenizi ve kavramanızı sağlar. Zorlandığınız konularda ilginizi çekecek bir şeyler bulmaya çalışın. Göreceksiniz her şey daha da kolay olacak. Bu anlamda meraklı öğrenciler;

 1. Konuyu bitirince başını kitaptan kaldırır, burada önemli noktaların neler olduğunu hatırlamaya ve bunların bildiği şeylerle nasıl bir uzlaşma yaptığını görmeye çalışır. Bu şekildeki bir tekrarın, bir okuma metnini anlamayı garanti ettiğinin bilincindedir.
 2. Notlar tutmanın ve korumanın başarı üzerindeki etkisini küçümsemez.
 3. Bu anlamda merakını saklı tutarak başarıyı arzulayan bir öğrenci gerek okurken, gerek ders dinlerken sistematik şema şeklinde kısa notlar alır. Öğretmenin ağzından çıkan her şeyi yazmaya çalışmaz. Böyle bir anlayışın başarısız öğrencilere ait olduğunun farkındadır. O, iyi bir notun, ders hakkında genel bir fikir verebilen not olduğuna inanır.
 4. Düşünceleri kendi anladığı şekilde not eder. Eğer bazı açıklamalar aklına gelmişse, onları da kaydederek not alır. Okuduğunu, dinlediğini sadece sözcükler hâlinde not etmez, bunun için kendine has şekil ve şemalar düzenler.

OKU! YAZ! ANLAT! TARTIŞ!

Çalışmanın aktif olabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından değişik yöntem ve tekniklerle çalışılmalıdır. Her konu için farklı bir teknik kullanılabileceği gibi aynı konu için farklı teknikler de bir arada da kullanılabilir. Okuma, anlatma, not çıkarma, uygulama, tartışma, test çözme, test sorusu hazırlama gibi farklı çalışma türleri aktif çalışmayı sağlar. Okuduklarınızı bir tartışmacı gibi okuyun. Tartışın, onaylayın ya da onaylamayın; ama bir fikriniz olsun. Okuduğunuz ne olursa olsun kendinizle bir bağlantısını bulmalısınız. Okuduğunuza, çalıştığınıza bütün beyin gücünüzle saldırın. Bu anlamda hedefine odaklanmış öğrenci;

 1. Sözlük, ansiklopedi, bibliyografi ve benzeri gibi, kitaplıktaki yol kısaltıcı araçlardan yararlanmasını bilir.
 2. Bir konu üzerindeki notlarını bir araya koyup saklar. Arandığı zaman bulunamayan notların, hiç not tutmamakla arasında pek fark olmadığının bilincindedir.

Unutmayı azaltmak isteyen öğrenci ise;

 1. Yaptığı işi belli aralıklarla gözden geçirir;
 2. Tekrar yapmanın önemini kavramıştır, ancak, yapılacak tekrarların öğrenmede gelişmeyi sağladığı ölçüde faydalı olacağını bilir;
 3. Yaptığı tekrarların arasına dinlenme zamanları serpiştirir. Ara vermeden uzun süre alan tekrarların faydasına inanmaz;
 4. Tekrarları sınav günü veya gecesine bırakmaz. Belli ve geniş bir zaman dilimine yayar.