AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ HZ. MUHAMMED’İN HAYATI KONU ANLATIMI

                                                                                                                                 HZ HZ. MUHAMMED’İN HAYATI

KISA KISA NOTLAR

-20 Nisan 571 yılında hicaz bölgesinde yer alan mekkede doğdu.Onun doğduğu dönemde insanlar kabilelere ayrılmıştı halkın bir kısmı mekke medine taif gibi şehirlede hayat sürüyordu

-babası doğmadan 2 ay önce ölmüş dedesi MUHAMMED adını annesi AHMED ismini verdi

-35 yaşında itibaren zaman zaman nur dağında bulunan hira mağarasında allah tealayı anıyordu

-610 yılı ramazan ayında 40 yaşında ilk vahiy geldi

-peygamberimizin amcası ebu talip  ve eşi hz. hatice vefat etti bundan dolayı o yıla HÜZÜN YILI dendi

-622 yılında hz muhammed ilk kez cuma namazı kıldırdı sonra medineye vardılar bu olaya HİCRET denir

-medineli müslümanlar mekkeden gelen müslümanlara yardım ettiler.Yardım edenlere ENSAR dendi hicret eden müslümanlarada MUHACİR adı verildi

-yapılan mescidin adına Peygamber Mescidi anlamında MESCİD-İ NEBİ adını verdiler

-Suffe islamdaki ilk eğitim müessesesidir

-peygamberimiz medinede Beni Kaynuka,Beni Nadir ve Beni Kureyza adlı yahudi kabilesi ile Medine Sözleşmesi adı verilen antlaşma yaptı

-627 yılında Hendek Savaşı adı verilen harpte düşman başarılı olamadı ve müslümanlara savaş açacak güçleri kalmadı

-628 yılında Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı

-632 yılında müslüman topluluğuyla birlikte hacca gitti buna VEDA HACCI denir

-cuma öğleden sonra peygamberimiz veda hutbesi denen meşhur konuşmasını yaptı

-8 Haziran 632 yılında 63 yaşında iken vefat etti

-mescid-i nebinin yanındaki odaya defnedildi daha sonra yeşil kubbe yapılan odaya HÜCRE-İ SAADET adı verildi hücre-i saadetin yer aldığı bölümede RAVZA-İ MUTAHHARA denildi

SÖZ VE DAVRANIŞLARIN GÜZELLİĞİ

-peygamberimiz temizliğin imanın yarısı olduğunu bildirmiş beden, saç, sakal, tırnak ve diş temizliği kılık kıyafetlerine özen göstermelerini istemiştir

-”allah temizdir, temiz olanı sever; güzeldir,güzelliği sever; merhametlidir,merhameti sever; cömerttir,cömertliği sever; saçınız varsa temiz tutunuz… diye buyurmuştur (güzel yaşamak için)

-”inanan kullarıma söyle,en güzel şekilde konuşsunlar.Doğrusu şeytan aralarını bozmak ister…” (kötü söz için)

-”söylenen sözde sihir vardır.”  (güzel sözler için)

İŞLERİ GÜZEL YAPMAK

-”insanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.”  (işi güzel bir şekilde yapmak için)

-”kuranı güzel okuyan ve onunla amel eden kişi, şerefli katip meleklerle beraberdir.” (anlatımındaki güzelliği yansıtacak biçimde okumak gerekir)

-”kuranı sesinizle güzelleştirin.Çünkü güzel ses, kuranın güzelliğini artırır. (güzel okumak için)

-”şüphesiz ki allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır.” (kötü giyinmemek için)

-”binek hayvanlarınızı düzene koyun, elbiselerinize çeki düzen veriniz ki, insanlar arasında güzellik timsali olunuz…” (güzel giyinmek için)

HAYANIN ÖNEMİ VE DEĞERİ

Haya,insanın fıtratında bulunan utanma duygusudur.çekingenlik,yoksunluk,korkaklık ve beceriksizlik gibi olumsuz sıfatlarla ilgisi yoktur

-”haya ancak hayır kazandırır.” (insanı ahlaka aykırı söz ve davranışlardan vs. sakınmayı yöneltir)

-”allah, kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır.” (insanların allahı görüyormuş gibi haraket etmelerini öğütlemiştir)

-”çıplaklıktan sakınınız! Yanınızda sizden hiç ayrılmayan (melekler) vardır…onlardan utanınız ve onlara iyi davranınız.” (edepli insan olmak)

İFFETLİ OLMANIN ÖNEMİ VE DEĞERİ

-iffet,ahlaken temiz olmak, meşru olmayan ilişkilerden uzak durmak, ar, namus gibi anlamlara gelir.İnsanı küçük düşürücü davranışlardan uzaklaştıran bir erdemdir

-”Haya,iffetlilik,az konuşma (dilini tutma),… iyi anlayış (fıkıh) imandandır…” (fuhuştan uzak durmaya,evlenip aile kurmak için)

ALLAH HUZURUNDA OLMA BİLİNCİ

-allahın rızasını gözeterek yaşamaya dinimizde ihsan adı verilir (allaha onu görüyormuşsun gibi kulluk etmek)

-”kim ihsan derecesine yükselerek özrünü allaha teslim ederse onun mükafatı rabbinin katındadır.Artık onlara korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir.” (ihsan derecesine ulaşma çabası teşfik)

-”İyiliğe karşı iyilik her kişinin karıdır, kötülüğe karşı iyilik er kişinin karıdır.”