AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİL VE ANLATIM-7 KONU ANLATIMI

Dil ve Anlatım 7 Ders Notları

*Bir kimsenin yaşam öyküsünün kendi anlatmasıyla oluşan esere (Otobiyografi)’denir.
*Fabl’ın özellikleri ;
-Ders verme amaclıdır, -kahramanları bitkiler cansız varlıklar ve özelliklede hayvanları konu eder.-Sonun her zaman bir kıssadan hisse vardır.
*15.Yüzyıl şairi şeyhinin bu eserindeki kişiler insan huy ve ihtiraslarını simgeleyen eşekler ve öküzlerdir. Hikaye manzumdur mizahi bir dilde kaleme alınmıştır. Vermek istediği ibret dersinide şu dille acılmamıştır ; ‘’boynuz umdur kulaktan ayrıldım’’ diyerek özetlediği eserin adı (Harname)’dir.
*Fabl türünün ilk temsilcileri; 1- Beydaba 2-Aisopos 3-Lafontaine )’dir. (Maupassant x)’değildir.
*Jean jack’ın çoçukların eğitiminde fabl’ın kullanılmasına karşı çıkmasının sebebi (Çoçuklarca yanlış yorumlanması)’dır.
*Halk ile Destanı birbirinden ayıran özellikler;
-Anlatım tam olarak düz yazıyla sürdürülmesi,
-Toplum katmanları arasında çatışmanın dile getirilmesi,
-Olan üstü olayların azaltılması )’dır. (olayların bir anlatıcı tarafından anlatılması x)’değildir.
*Çehov hikayelerinin özelliklerinden biride ( bu tarz hikayelere durum hikayeside denir ) olması’dır.
*’’Ayaşşlı ve kiracıları’’ adlı romanın yazarı (Mendul Şevket Esendal)’dır.
*Roman (masal destan fabl)’a göre en yeni olarak anılır.
*LEİTMOTİF: batı tekniği ile anlatım tekniği demektir. Özelliği ise ; (batı romanında sık başvurulan bu anlatım tekniği bir alıntınınbir davranış biçminin yadabelli bir özelliğin roman boyunca sürekli boyunca yenilenmesidir. Atilla ilhanın ‘’Der saadette sabah ezanları’’adlı romanı bu teknikte yazılmıştır.
*Postmodernist romanın özellikleri;
-Sanat bir tür oyun olarak gürülür,
-Çok seslilik ve çoğulculuk önem kazanır,
-Farklı anlatım Türkleri aynı metin içerisinde verilir.
Roman gercek hayatın verilmesi savunulur x)yanlıştır.
*Türk edebiyatının ilk yerli romanının adı ; taşuki Talat ve Fitnat )’eseridir.
*Tiyatro eserinde kişilerin kimliklerinin ve olayla olan ilgilerinin anlattığı bölüme (serim)’denir.
*Karagöz oyununun tipleri (çelebi-zenne-tuzsuz delibekir)’dir (kavuklu x)’değildir.
*Türk tiyatrosunda çağdaş tiyatro tekniğine uygun olarak yazılan ilk önemli eser (Şairin evlenmesi)’dir.
*Masalların birkaç özelliklerinden birileride şunlarıdır ;
–Anlatıcıları genellikle hanımardır- Tek kaynağı yoktur,-İçerisinde halk edebiyatının diyer örneklerine rastlanır. (-3birlik kuralına uygun olmas gerekir. X)’değildir.
*Saatleri ayarlama endüstrisi’’ adlı romanın yazarı (Ahmet Hamdi Tampınar)’dır.
*Fabl türüne yazılmış eserlerden örnekler (Kralın sarayı-geyikle asma-atmaca ile bülbül) (ayyaş ile kiracıları x)’değildir.
*Çağdaş tyatro tekniğine uygun olarak yazılan türk edebiyatının ilk eseri (Şaiirin evlenmesi)’dir.
*Masalları bastırılmış istekleri düşmüş biçimde ortaya çıkması olarak açıklayan kişi ((sigmud Freud)’dur.
*Teşhis kişileştirme ve intak (konuşturma) sanatlarının kullanıldığı masal türü (hayvan masalları)’dır.
*Karagöz bir gölge oyunudur.
*Eserler ve eşlemeleri;
-Moliere-cimri
-gogol-müfettiş
-Aristophanes-atlılard ve kurbağalar)’dır. (shakespare- hastalık hastası x)’değildir.
*Operetin daha hafif fakat hiciv alay eleştiridolu bir çeşidi olan müziki oyun (revü)’dür.
*Bir kişinin kendi başından geçen veya tanık olduğu olayları anlattığı eserlere (anı)’denir.
*Seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkularında temizlemek amacıyla kaleme alınan tiyatro eseri (Tragendya)’denir.
*Geleneksel halk tiyatrosu türlerinden olanlar (karagöz- ortaoyunu- köy seyirlik oyunları)’dır. (halk younları x)’değildir.
*Roman sanatının ilk başarılı örneği sayılan ve 17.yüzyılda kaleme alınan don Kişotun yazarı (Cervantes)’dir.
*Çehov tarzında hikaye bütün güçünü olaydan almaz.
*Batı masallar üzerinde ilk sistemli araştırmalar (19y.yılda )yapılmıştır.
*Kerem ile aslı eserinin türü (Halk hikayesi)’dir.
*Fabl türünün batıdaki temsilcileri –Ezop-Lafontaine-Hesiodos)’tur. (beydeba x)’değildir.
*Biyografi türünde yazılmış eserler (halk hikayelerıne kaynaklık etmez (tarihe-eleştiriye ve edebiyat tarihine eder).
*Halk arasında seçilmiş tiplerin serüvenlerini konu edinen masal türü (Gerçekçi)’dir. (zincirleme- yalanlama olağanüsütü x)’değildir.
*Poetika adlı adlı ünlü eserinde tregendya ve komedi türlerinden ilk olarak söz eden ünlü düşünür (Aristotales)’tır.
*Karekter komedyası sayılan eserlerden biride (cimri (moliere)’dir.
*Eski yunan tregendya yazarları (sophokles-evripides-aiskhylos)’tur (corneillex)’değildir.
*Medaahlık ; sahne ve dekoru yoktur—yalnız Türkler arasında değil doğu ve İslam ülklerindede yaılmıştır—hareketten cok ses taklidi jest ve mimklere dayanır. (pişakar ve kavuklu adlarında iki baş kişisi vardı )’yanlıştır.
*Mahavverenin alamı (karagöz ve Hacivat arasındaki atışmadan oluşur asıl konuyla bağlantısı yoktur, karagöz oyunlarının iki ana bölümünden biridir.
*Tregenyanın özellikleri;
-erdeme ve ahlaka üstün değer verilir
-nazım yazılır—baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer(kişileri sıradan insanlardır.x)’denir .
*Masal derleyen şairler (eflatun cem güney-tahir alangu- ziya Gökalp)’dir (orhanveli kanıkx) değildir.
*İnsan bilincinin işleyişine uyarak dağınık parçalar halinde iç monologlara yer verilir.james Joyce 1922^de yayımlanan ‘’ulysses’’adlı romanı bu tekniğindoruklarınından sayılmaktadır. Çağdaş batı romanlarında kullanılan bu kullanılan bu anlatım tekniği (biliç akımı)dır.
*Masal derleyen şairlerimiz (ziya Gökalp -Tahir alungu –eflatun cem güney)’dir (Orhan veli kanı x)’değildir.
*Maupasant tarzı hikayeleri ve özellikleri ;
-cok gelişkin bi giriş gelişme ve sonuc bölümü vardır,-
-okuyucunun hayal gücüne fazla yer bırakılmaz-
-kahramanları yazar tarafından secılmıs özel ınsanlardan olusur’dır.
*’’Ayyaş –ile- Kiracısı’’ adlı romanın hikayesi ;yeni yapılmıs bır apartmanın bir katındakı odayı kıralayanların çeşitli kesimlerinden insanarın bir biriyle olan ılıskılerı ve yasadıkları olaylardır.
*TREGENDYA’nın özellikleri;nazımla yazılır- erdeme ve ahlaka üstün değer verir
*seyircide korku ve acıma duygularını uyandırmak tutkularından kurtarmak amaçlıdır,
-eser baştan sona ciddi bir hava içindegeçer.
*vurmak yaralamak gıbı olaylar eyircinin hözü önunde rahatıklıkla sergılenir x)’yanlıstır
*Orta oyununun tarih içinde aldığı isimler (meydan oyunu-kol oyunu- zuhuri)’dir. (hayal zıl x)’değildir.
*Toplumun gülünç ve aksak yanlarını gösteren kemedyalara verilen isime (Töre)’denir.
*’’Emekli’’ adlı tiytro oyunu (Behçet Necatigil)’e aittir.
*Çeviri ve uyarlama yoluyla Türkçeye kazandırılan masallar (sinbatname-bahtiyarname-kelile ve dinme)’dir. (yıldız cocugu x)’değildir.
*İlk yerli romanımız olan taşuki Talat ve Fitnatı yazan (Şemsettin sami)’dir.
*Anadolu konularını işleyerek köy ve kasabalardaki yaşamı ve insanları sorunlarını dıle getiren roman yazarımız (Yaşar kemal)’dir.
*Tregendyada bulunanlar (koro-monolog-tirad)’dır. (komedi x)’değildir.
*Haldun tanerin Keşanlı ali destanı’’ adlı eserinin türü (Epik tiyatrodur).
*Absürt tiyatro; ile ilgili özellikler; kaıplaşmıs gerceklere karşı cıkmak- insanı düşündürmek-tabiattan ve mantıktan uzaklaşmak )’dır (seyirciyi sahneye yabancılaştırmak x)’değildir.
*Karagöz ve Hacivat atışmaarından oluşur karagöz oyunarında ıkı ana bölümden biridir konuyla alakası yoktur (muhavere)’dir.
*Çehov tarzı hikayenın edebiyatımızdakı ılk temsilcisi (mendul şefket esendaldır).
*Drematik bir eserde başlıca iki öğe (olay ve kişiler)’dir.
*Operetin daha hafif fakat hiciv alay eleştiri dolu bir çeşidi olan müzikli oyun (revü)’dir.
*Bilimsel bir konuyu veya bir kimsenin yaşamını kişiliğini ve eserini ayrıntılı olarak ınceleyen bılım dalına (monografi)’denir.
*İnsanoğlunun tarih sahnesinde gördüğü ilkdevirden itibaren ayrı coğrafi e kavımler arasında doğup gelişen inanç adet meramimlerinin az cok rolü olan masalın adı (Efsane)’dir.
*Roman sanatının ilk başarılı örneği (Don kişot)’tur.
*GÖRECE ZAMAN ANLAYIŞI (çağdaş batı romanında kullanılan bu anlatım tekniği romanda anlatılan konusunun süresine günlerine hatta saatleri ındirgemekte olmasına denir.
*her zaman ve her yerde rastlanılabıken insan kusurlarını belli tiplerde göstererek ahnede gülüç bir şekilde seyirciye aktarılan komedyalara (karekter komedyası)’adı verilir.
*Orhan pauğa ait eserler (kara kitap-benim adım kırmızı-yeni hayat)’dır.
*Dramatik bir eserde konunun ana bölümlerinden her birine (perde)’denir.
*Beşaltı dakıkaya sığdırılan tablolar halınde sunulan, kısa müzikli oyunlara(skeç) oyunlardır.
*Leitmotiv tekniği ile yazılmış bir eserde (dersaadette sabah ezanları)’dır.
*Türk tiyatro türünün ilk örnekleri (Tanzimat dönemi türk edebiyatı )dönemlerinde verilmiştir.
*Noktalama işaretlerinin kulanıldıgı tiyatro eseri (şairin evlenmesi)’dir.
*çektiği sıkıntılarda uyuya kalır rüyasında aşık olacagı kızın resmini görürü (hikayesi ((kerem ile aslıya)) ya aittir.
*Roman türüne eser veren şaiirer (Hüseyin rahmi gürpınar’dır-halide edip Adıvar-halit zıyausaklıgıl)’dir. (Yahya kema Beyatlı x)’değildir.
*Gazete küpürleri radyo haber gibi farklı metinlerib bir araya getirmesi roman anlatım tekniğine (montaj)’denir.
*Tütk tiyatrosunun ünlü meddahları ;; (Mustafa çokyedi reis- tifli Ahmet çelebi-harman dansı )’dır (hayali menduhx )’değildir.
*Beş kişili ‘’Pişekar ve ‘’kavuklu’ olan geleneksel tiyatro bir (orta oyun)’unudur.
*Halk ikayesinin özelikleri ;
-olaylar nesirle anlatılır- toplumdan konular işlenir- içinde türküler saz eşliğinde sölenilir (olağgan üstü öğelere agırlık verilir x)’değildir.
*2006 Yılında Nobel ödülü aolan şairimiz (Orhan pamuk)’tur.
*Kahramanlık hikayeler (eşref bey—latif şah—Köroğlu)’dur. (aşık garip x)’değildir.
*Oğuz atayın ‘’tutunamayanlar’’ adlı romanın anlatım tekniği (bilinç akımı)’dır.
*Gogol’ün ‘’müfettiş ‘’ adlı oyunu komedyas (töre)’dir.
*(Dram) gülünç bayağı korkunç olaylarla açıklı ince ve güzel olayları iç içe anlatılan bir tiyatro türüdür.
*Masalların kaynağı halk efsanelerinden alan eserlerini otobiyaogrfik öğeğler kullanarak ve kişisel üslupla oluşturan Danimarkalı yazar (Hans christian andersen)’dir.
*Behçet necatigilin ‘’amakli’’ adlı eseri (radyo oyunları )türüne örnektir.
*Batı dillerinen yapılan ilk çeviri romanları (monte Kristo—telemak—robenson crusoe)’Dir. (ulyesessx)’değildir.
*Olayları merak uyandıracak ve şaşırtacak biçimde düzenlenerek güldürmekten başka amaç gütmeyen komedya türü (entirika komedyası)’dır.