KPSS TARİH , COĞRAFYA , VATANDAŞLIK BİLGİSİ KOLAY EZBER ŞİFRELERİ , KODLAMALARI – DERS NOTU , EBİM YAYINEVİ

reklam

Kpss-Kodlamalar-SIFRELEMELER

TARİH

1.İnönü Savaşından sonra olan olaylar

Terakkiperver Halk Fırkasında Yer Alan Kişiler

Misakı Milli Kararları

Sadabat Paktına Katılan Ülkeler

Balkan Antantına Katılan Ülkeler

1.Balkan Savaşına Katılan Ülkeler

Lozan’da TBMM’nin istediği gibi sonuçlanmayan konular

Lozan’da Mustafa Kemal’in asla taviz verilmesini istemediği konular

Lozan’da sorun olan maddeler

Lozan’da çözülen meseleler

Lozan’daki Garantör Devletler

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Mustafa Kemal’in Çanakkale’de Savaştığı Yerler

Doğu Sınırımızın Çizildiği Antlaşmalar

Mondros’ta Karışıklık Çıkması Durumunda İşgal edilecek Yerler (Vilayet-i Sitte)

Erzurum Kongresine Katılan İller

Sevr Antlaşmasının İlgili Olduğu Maddeler

I.Dünya Savaşı Sonrasında Yapılan Antlaşmalar

Berlin Antlaşmasıyla Bağımsız Olan Ülkeler

II. Dünya Savaşına Katılan Devletler

Milli Mücadele Yanlısı Basın

Kadınların Siyasi Hak Sırası

Anadolu’da I.Dönem Beyliklerin
Kuruldukları Yerler

Anadolu Selçuklu Devletine Başkentlik
Yapan Şehirler

Konya’daki Tarihi Eserler

Dünden Bugüne Kullandığımız
Takvimler

Türklerin Kullandığı Alfabeler

Mısırda Kurulan Türk-İslam
Devletleri

Osmanlıya Başkentlik Yapmış Şehirler

Osmanlı Duraklama Dönemi Siyasi
İlişkileri

1. Meşrutiyet Aydınları

2. Mahmut Dönemi Askeri Alanda
Yapılan Islahatları

Osmanlı’da Salyaneli (Yıllıklı)
Eyaletler

3. Selim’in Dönemi

Lale Devri Değişim Girişimleri

Abdülmecid Dönemi Islahatları

Abdülaziz Dönemi Islahatları

2. Abdülhamit Dönemi Islahatları

Tanzimat Fermanının Getirdiği Esaslar

2. Mahmut Dönemi Islahatları

Islahat Fermanının Esasları

Islahatların Özellikleri

1.Mahmut Dönemi Islahatları

3.Mustafa Dönemi Islahatları

Berlin Antlaşmasıyla Rusya’ya Verilen
Yerler

VATANDAŞLIK BİLGİSİ

Karadeniz Ekonomik İşbirliğine Üye
Olan Ülkeler

Kamu Hukuku Dalları

Birleşmiş Milletlerde Veto Hakkı Olan
Devletler

G–8 Ülkeleri

Avrupa Birliği Organları

D–8 Ülkeleri

Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri

G–5 Ülkeleri

Mahalli İdare Bölümleri

Kamu Tüzel Kişiliğine Sahip Olanlar

1961 Anayasasının Getirdikleri

Yüksek Mahkemeler

Milli Güvenlik Kuruluna (MGK) Katılan
Bakanlar

Kimler Yönetmelik Çıkarabilir?

Özel Nitelikli Kanunlar

Bir Siyasi Partinin kapatılmasını kim
isteyebilir

Avrupa Birliğini ilk imzalayan ülkeler

Parlamento Kararları

Düzenleyici İşlemler

Temel Kolluk Birimleri

Merkezi İdare Başkent Teşkilatı

Siyasal Hak ve Ödevler ( Katılma
Hakları)

Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler
(İsteme Hakları)

Kişi Hak ve Ödevleri(Koruyucu Haklar)

Nabucco Doğalgaz Hattı Projesine
Ortak Olan Ülkeler

Büyükşehir Belediyeleri

COĞRAFYA

Türkiye’de Tektonik Göller

Akdeniz de Karstik Ovalar

Ege Bölgesinde 1. sırada üretilen
ürünler

İç Anadolu Bölgesindeki Platolar

Ege Bölgesindeki Platolar

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki
Platolar

Marmara Bölgesindeki Tektonik Göller

Sigara Fabrikası Bulunan İller

Ege Bölgesindeki Kırık Dağlar

Demirin çıkarıldığı yerler

Ülkemizde Bölgelere Göre Nüfus
Yoğunlukları

Karstik Göller

Elektrik Üretilen Göller

Türkiye’de Esen Rüzgarlar

Zımpara Taşı Çıkarılan Yerler

Doğalgaz Tesisleri

Türkiye’de Petrol Çıkarılan Yerler

Bakır Çıkarılan Yerler

Krom Çıkarılan Yerler

Marmara Bölgesinin Yeraltı Kaynakları

Türkiye’de Gübre Fabrikaları

Heyelan Set Gölleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen
Ürünler

Demir-Çelik Fabrikaları

Karadeniz bölgesindeki Limanlar

Türkiye’de Kağıt Fabrikaları

Türkiye’de Cam Fabrikaları

Suriye Sınır Kapılarımız

Volkanik Set Gölleri

Ege Bölgesindeki Horst Dağlar

İç Anadolu Bölgesinde En Çok Yetişen
Ürünler

GAP Tamamlanınca artacak ürünler

Doğu Karadeniz Dağları

Bor Madeni Çıkarılan Yerler

İç Anadoludaki Sönmüş Yanardağlar

Heyelan Set Gölleri

Karstik Göller

Halıcılık Yapılan Yerler

İpekli Dokuma

Egede İlk Sırada Yer Alan Maden
Yatakları

Dünya’da İlk Sırada Yer Aldığımız
Ürünler

İhracat Tarım Ürünleri

Göller Yöresindeki Tektonik Göller

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

reklam 2

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*