2020 KPSS Önlisans Konuları

2020 KPSS Önlisans Türkçe – 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam
  • Ses Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Sözcük Türleri
  • Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  •  Anlatım Bozuklukları